Atriumfibrilleren Beademing Anesthesie Algemeen Beademing IC Algemeen Blaaskatheterisatie man vrouw Bloedtransfusie Bloedtransfusie in de pediatrie Centraal Veneuze Katheter ECG Maken en Lezen Het Hart Hielprik Inbrengen perifere infuuscanule Injecteren intramusculair Injecteren subcutaan Intratracheaal uitzuigen Intraveneuze toediening Maagsonde inbrengen Poortkatheter in de pediatrie Reanimatie Advanced Life Support (ALS) Reanimatie Basic Life Support (BLS) Uitzuigen van neus-, mond- en keelholte in de pediatrie Venapunctie Venapunctie - Greiner Bio-One Verzorging patiënt met tracheacanule Defibrillator Medtronic LIFEPAK 20 Defibrillator Zoll AED Plus Glucosemeter Accu-Chek Inform II Infuuspomp Asena GW Intra-aortale ballonpomp MAQUET Pacemaker Micropace 4570-4580 Pijnpomp GemStar Spuitpomp Asena GH Spuitpomp IVAC PCAM Spuitpomp Terumo TE-311 Ventilator Dräger Evita 4 Ventilator Dräger Fabius Ventilator MAQUET SERVO-i Ventilator Oxylog 3000 Bedrijfshulpverlening (BHV) Fysieke belasting Handhygiëne Klinisch redeneren Patiëntveiligheid (Awareness) Patiëntveiligheid HFMEA Analyse PRISMA Analyse Model Rekenen in de zorg Stralingsbescherming Veilig lezen in de zorg Veilig werken met cytostatica Veilig werken met elektrochirurgie Veilig werken met laser Veilig werken met medische gassen Aanpak Ouderenmishandeling abcdeSIM Agressie aanpak Algemene Farmacologie Compressief zwachtelen Continentiemanagement 1 Continentiemanagement 2 Diabetes Mellitus Gezondheidsrecht: Forensische Psychiatrie Gezondheidsrecht: Kwaliteitswet zorginstellingen (Kwzi) Gezondheidsrecht: Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) Gezondheidsrecht: Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) Gezondheidsrecht: Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wklcz) Gezondheidsrecht: Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) Gezondheidsrecht: Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) Gezondheidsrecht: Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) Gezondheidsrecht: Wilsonbekwaamheid en Vertegenwoordiging Het Centraal Zenuwstelsel HoNOS Mondverzorging Omgaan met dementie Psychofarmaca Slikstoornissen Valpreventie Verantwoord medicijngebruik Verzorgend Wassen Vocht en voeding Wondverzorging Zorgleefplan ADEPD Agfa IMPAX Microsoft Office Excel Microsoft Office Outlook Microsoft Office PowerPoint Microsoft Office Word ORTEC Harmony 2007/2010 Raet Verzuim Manager Typlearning VitalHealth QuestManager 3D Coronairanatomie Hart AFAS Profit Web Agfa Qdoc Agfa Qplanner iPlan ChipSoft EPD Dossier ChipSoft EPD Medicatie ChipSoft EPD OK Epiduraal katheter FarMedRx iSOFT DBC iSOFT Medicator (Medicatie/EVS) iSOFT Mirador iSOFT UltraGenda Kodak PacsWeb Carestream Kodak Radiologie Informatiesysteem (RIS) McKesson X/Mcare Microsoft Office 2007/2010: What's new? Microsoft Windows 7 Nederlandse taal: DigiTaal Nederlandse taal: Spelling en grammatica Nederlandse taal: Zakelijk taalgebruik ORTEC Harmony WebAccess Philips PACS PinkRoccade EPD Caress PinkRoccade EPD Psygis DBC PinkRoccade EPD Psygis Dossier PinkRoccade EPD Psygis Quarant Agenda PinkRoccade EPD Psygis Quarant Algemeen PinkRoccade EPD Psygis Quarant Zorgepisode PinkRoccade Planywhere PinkRoccade VilaProquro Protopics HAP Informatiesysteem Psychopathologie Regas 4.5 What's New Regas Adaptime Thoraxdrainage TTS ECD ResidentWeb Ventilator Dräger Evita XL Ventilator Dräger Julian-Primus

Training VitalHealth QuestManager

VitalHealth QuestManager is een software-oplossing voor inzicht in de kwaliteit en effectiviteit van de geleverde zorg binnen GGZ-instellingen. VitalHealth QuestManager vergroot het inzicht in de behandeling en ondersteunt de zorgketen van de eerste lijn tot gespecialiseerde psychiatrische zorg. Implementatie van Routine Outcome Monitoring (ROM) maakt dit mogelijk. Deze oplossing is tot stand gekomen met de actieve inzet van zeven GGZ-instellingen.

Voor wie
GGZ-behandelaren, ROM-verpleegkundigen en ondersteunend personeel (secretaresses) die VitalHealth QuestManager gebruiken of willen gebruiken.


Tip: Word lid van onze LinkedIn groep: bijna 1.500 zorgprofessionals verenigd!

Doel
Na afloop van deze training bent u bekend met het gebruik van het programma en het beheer van de vragenlijsten en de meettrajecten.

Inhoud
Deze e-learning module behandelt het starten van VitalHealth QuestManager. Hierna kan toegang worden verkregen tot de uitgebreide bibliotheek met (gevalideerde) vragenlijsten. De vragenlijstbibliotheek is open, instellingen kunnen zelf vragenlijsten inbouwen. Daarnaast kunnen binnen VitalHealth QuestManager ook kwaliteitsindexen (CQ) worden afgenomen. De training gaat over het praktisch gebruik van QuestManager, zoals het klaarzetten van metingen en het interpreteren van resultaten. Zo komt onder andere het afnemen van vragenlijsten aan bod, het inzien van vragenlijsten en het aanpassen van antwoorden in vragenlijsten. Na afloop van de training kunt u de opgedane kennis laten toetsen.